Начало

 

 

Линкове:

 

БСК

МРРБ

МФ

 

            български
Център за
професионално обучение
english

 

ЗА

ФИРМАТА

ЗА ФИРМАТА

 

 

Нашите партньори :

 

 

 

 
     

 

Дружеството е регистрирано в Софийски градски съд през 1991г. като „събирателно дружество”. То започва своята стопанска дейност с вътрешна и външна търговия, строителство, заведения за обществено хранене, дейности в областта на селското стопанство и други.

В началото “СД ВИАНА” ООД изпълнява строителни услуги с трима души като управленски персонал и две бригади от комплексни довършители.

Днес дружеството поддържа постоянен персонал от добре обучени строителни работници с богат опит и нужните квалификации, разпределени в бригади за изпълнение на земни работи, кофражни работи, арматурни работи, бетонови работи, монтаж на метални конструкции, покривни и тенекеджийски работи, монтаж на дограми и окачени фасади, хидроизолационни работи, топлоизолационни работи, изграждане на водопроводни и канализационни инсталации, изграждане на климатични, отоплителни и вентилационни инсталации, изграждане на електрически инсталации, зидарски работи, мазачески работи, бояджийски работи, настилки и облицовки, всякакъв вид довършителни работи и други.

“СД ВИАНА”ООД разполага с квалифициран инженерно-технически персонал -  технически ръководители, офертни специалисти и контролен блок за окачествяване на строително-монтажните работи. Те са професионалисти, доказали своите знания и опит в дългогодишната си практика в областта на строителството и инженерното проучване и проектиране .

Дружеството е един от активните участници в строителния живот у нас. Има изградена структура, транспортни средства и механизация за изпълнение на:

  • Изграждане  на промишлени , обществени и жилищни сгради

  • Всички  видове ремонтни работи

  • Консултантска дейност

  • Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма и изделия

  • Производство и монтаж на метални конструкции и изделия

  • Извършване на дърводелски услуги

  • Интериорни решения

  • Услуги със строителна механизация

  • И много други

За оптимизиране на строителната си дейност  дружеството изгради арматурен двор на собствен терен. „СД ВИАНА”ООД  инвестира и в изграждането на цех за метални конструкции и изделия. В него се произвеждат  парапети, решетки за прозорци, навеси и халета с различни конструкции, отводнителни решетки, метални врати,  огради, дограми, сергии, стелажи и други. В  продукцията му са включени направата на въздуховоди и фасонни части към тях. Дружеството изпълнява  стоманени конструкции и много други. Друга инвестиция на дружеството е  цехът за дърводелски конструкции и изделия. В него се изработват детайли и изделия за строителството.

„СД ВИАНА”ООД  закупи имот в гр.София, на който  построи  цех за алуминиева и ПВЦ дограма. Неговото оборудването позволява да се  изпълняват разнообразни  модели вътрешни и външни дограми. Монтажниците на цеха изпълняват окачени фасади, обшивки с еталбонд и други строителни услуги.

Със собствени средства дружеството изгради и оборудва складова база, закупи транспортни средства и  обучи персонал за извършване  на търговска и транспортна дейност както на територията на цялата страна така и в чужбина. „СД ВИАНА”ООД е собственик на лекотоварни, тежкотоварни моторни превозни средства и ремаркета към тях, малка и средна механизация, склад за съхранение и търговия със строителни материали и инвентар и други.

От 1996г. дружеството е член на Българската строителна камара. Управителят на дружеството г-н В.Г.Терзиев е бил зам. председател на УС на ОП на БСтрК – гр.София и член на контролната комисия  на БСтрК. В момента е председател на УС на ОП на БСтрК – гр.София  и член  на УС  на БСтрК.

През 2000г. дружеството създава Служба по  трудова медицина. Тя е регистрирана с удостоверение за регистрация №167/28.11.2000г. и пререгистрация №167-1/30.01.2004г. от Министерство на здравеопазването като консултант в областта на трудовата медицина. Квалифицираните специалисти на Службата по трудова медицина извършват целогодишно абонаментно обслужване и услуги във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Към днешна дата Службата по трудова медицина е с утвърдено име сред работодателите на територията на цялата страна като сигурен и коректен партньор в работата по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

През 2004г дружеството е преобразувано в „дружество с ограничена отговорност” с предмет на дейност: строителство, проектиране, търговия, хотелиерство, транспорт, производство, счетоводно отчитане и съставяне на годишни, международни и други финансови отчети по реда на действащото законодателство, трудова медицина и извършване на услуги във връзка с безопасността на труда, както и осъществяването на всякакъв друг вид търговска дейност, за която няма изрична забрана със закон.

 

 

 

Собственици

 

Собственици на дружеството са Венелин Терзиев и Анахид Терзиева.

Дружеството се управлява и представлява от Венелин Терзиев и Анахид Терзиева, заедно и поотделно.

 
     

 

Структура

 

 

 
     

 

Sandi & Ceco